Dyrekcja WSD

Dyrekcja
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy


Organem zarządzającym WSD jest Dyrektor.

Dyrektor kieruje WSD i reprezentuje go na zewnątrz.

Do dokonywania czynności prawnych jednoosobowo w imieniu WSD upoważniony jest Dyrektor.

Dyrektora WSD zatrudnia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Podstawa prawna: art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz § 13 Statutu Szpitala.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy

Edward Hartwich
tel. 52-32-62-200
ed.hartwich@wsd.org.pl

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Danuta Kurylak
tel. 52-32-62-200
dyr-medyczny@wsd.org.pl

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Jarosław Cegielski
tel. 52-32-62-200
dyr-techniczny@wsd.org.pl


Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr Dorota Szafrańska
tel. 52-32-62-266
dyr-ekonomiczny@wsd.org.pl

Naczelna Pielęgniarka
mgr Marlena Mania
tel. 500-063-009
przelozona@wsd.org.plGłówny Księgowy
mgr Mariola Natopolska
tel. 52-32-62-280
ksiegowosc@wsd.org.pl

metryczka


Wytworzył: Edward Grądziel (15 maja 2006)
Opublikował: Dominika Pniewska (29 czerwca 2007, 13:26:36)

Ostatnia zmiana: Paweł Bijak (4 października 2016, 14:07:00)
Zmieniono: dodano adres e-mail Dyrektora

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24261