Statut/Regulamin Organizacyjny

Statut/Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny WSD

Zarządzenie nr 62/2017 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. [...]

Statut

- Uchwała Nr XVII/318/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.- Uchwała Nr XXVI/442/12 Sejmiku Województwa [...]

metryczka