Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej zwanego obecnie, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego:
  • data rejestracji zakładu: 15 grudnia 1998 roku
  • numer księgi rejestrowej: 000000002215
Na podstawie decyzji o wpisaniu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Bydgoskiego (aktualnie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego) z dnia 6 lutego 1993 roku oraz późniejszych decyzji o wpisie zmian w tym rejestrze, wydanych przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Sąd Rejonowy (15 grudnia 1998)
Opublikował: Dominika Pniewska (29 czerwca 2007, 09:58:20)

Ostatnia zmiana: Dominika Pniewska - Ritter (12 marca 2013, 09:52:38)
Zmieniono: zmiana nazwy rejstru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14640