Powołanie, skład i zadania

Uchwała Nr VIII/164/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Skład osobowy Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego  im. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy na podstawie wyżej powołanej uchwały:


1. Przewodnicząca Rady Społecznej wyznaczona przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- Iwona Kozłowska

2. Członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Tomasz Edward Latos

b) przedstawiciele Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- Agnieszka Kłopotek

- Łukasz Krupa

- Tomasz Rega

- Wojciech Szczęsny


Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
Radę Społeczną powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie właściwy organ Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podstawa prawna: §15, §16 Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Zadania Rady Społecznej są określone w §15 Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego (26 maja 2003)
Opublikował: Dominika Pniewska (29 czerwca 2007, 11:19:05)

Ostatnia zmiana: Dominika Pniewska - Ritter (1 sierpnia 2019, 10:15:39)
Zmieniono: powołanie nowej Rady Społecznej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15638