PROFIL

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Rodzaj świadczeń zdrowotnych udzielanych przez WSD:
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:
a)  w ramach  stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych: pediatrię, endokrynologię i diabetologię dziecięcą, kardiologię dziecięcą, alergologię i choroby płuc u dzieci, audiologię, foniatrię i otolaryngologię dziecięcą, anestezjologię i intensywną terapię dla dzieci, neurologię dziecięcą, neurochirurgię dziecięcą, radiologię i diagnostykę obrazową, neonatologię, reumatologię, onkologię i hematologię dziecięcą, chirurgię dziecięcą, nefrologię dziecięcą;
b) w ramach  ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych: pediatrię, endokrynologię i diabetologię dziecięcą, kardiologię dziecięcą, alergologię i choroby płuc u dzieci, audiologię, foniatrię i otolaryngologię dziecięcą, neurologię dziecięcą, neurochirurgię dziecięcą, radiologię i diagnostykę obrazową oraz laboratoryjną, reumatologię, onkologię i hematologię dziecięcą, chirurgię dziecięcą,  nefrologię dziecięcą, hipertensjologię, rehabilitację medyczną dla dzieci, ginekologię dla dziewcząt, neurologopedię, surdologopedię, dermatologię i wenerologię, choroby wewnętrzne.metryczka


Wytworzył: Edward Grądziel (15 maja 2006)
Opublikował: Dominika Pniewska (29 czerwca 2007, 10:42:03)

Ostatnia zmiana: Dominika Pniewska - Ritter (6 listopada 2018, 12:01:15)
Zmieniono: aktualizacja profilu działalności Szpitala

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9159