Zadania publiczne


Podstawowymi zadaniami Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych
w ustawie, w tym:

1) sprawowanie stacjonarnej opieki zachowawczej specjalistycznej
    i ogólnopediatrycznej oraz zabiegowej: chirurgicznej, neurochirurgicznej
    i otolaryngologicznej;

2) sprawowanie pediatrycznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

3) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki,
    promocji zdrowia, diagnostyki, rehabilitacji oraz pielęgnacji;

4)
udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Szpital wykonuje również, określone w odrębnych przepisach, zadania związane potrzebami obronnymi państwa oraz gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych.

metryczka


Wytworzył: Edward Grądziel (15 maja 2006)
Opublikował: Dominika Pniewska (29 czerwca 2007, 09:21:10)

Ostatnia zmiana: Dominika Pniewska - Ritter (26 marca 2019, 10:13:12)
Zmieniono: aktualizacja zadań zgodnie ze statutem

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16417